Mandarin(P): bǐng
Mandarin(Z): ㄅㄧㄥˇ
Korean(Eum): 병 [byeong]
Korean(H/E): 남녘 병
Japanese(On): へい, ひょう [hei, hyou]
Japanese(Kun): ひのえ [hinoe]
Cantonese: bing2
Vietnamese: bính
------------------------------------------------------------
Definition: third; 3rd heavenly stem
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [1.4]
Total strokes: 5
Radical:
Frequency: 4
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4E19
Big Five: A4FE
GB 2312: 1791
JIS X 0208-1990: 4226
KSC 5601-1989: 6016
Cangjie: MOB
Four-corner Code: 1022.7
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10016.030
Kang Xi: 0078.020
CiHai: 36.501
Morohashi: 00035
Dae Jaweon: 0156.040

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — bĭng ㄅ〡ㄥˇ 〔《廣韻》兵永切, 上梗, 幫。 〕 1.天干的第三位。 古代與地支相配用以紀日或紀年。 《書‧召誥》: “越若來三月, 惟丙午朏。” 漢 蔡邕 《陳太丘碑文》: “ 中平 三年八月丙午, 遭疾而終, 臨沒顧命, 留葬所卒。” 清 張岱 《陶庵夢憶‧紹興琴派》: “丙辰, 學琴於 王侶鵝 。”亦用作第三的代稱。 參見“ ”、“ ”。 2.古代以十榦配五方, 丙為南方之位, 因以指南方。 《說文‧丙部》: “丙, 位南方。” 宋 高似孫 《緯略》卷六:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — bǐng (1) (象形。 本义: 鱼尾。 《尔雅·释鱼》曰: 鱼枕谓之丁, 鱼肠谓之乙, 鱼尾谓之丙 。 乙之象鱼肠, 丙之象鱼尾, 可无庸说。 ) (2) 鱼尾 [fishtail] 鱼尾谓之丙。 《尔雅》 (3) 假借为天干的第三位, 与地支相配, 用以纪年、 月、 日 [the third of the ten Celestial Stems ] 其日丙丁。 《礼记·月令》 丙刚丁柔。 《广雅·释天》 (4) 如: 丙子、 丙戍、 丙寅以纪年; 丙科(汉代考试的第三等科目);… …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: bing3 解释: 1. 天干的第三位。 2. 用来排列次序等第, 在甲、 乙之后, 表示第三。 如: “丙班”、 “丙等”。 3. 火的别称。 如火灾称为“付干。 淮南子·天文: “其日丙丁。 ”高诱·注: “丙 丁, 皆火也。 ” 4. 姓。 如汉代有丙吉。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:bing3 1. 天干的第三位。 2. 用來排列次序等第, 在甲、 乙之後, 表示第三。 如: “丙班”﹑“丙等”。 3. 火的別稱。 如火災稱為“付干。 淮南子·天文: “其日丙丁。” 高誘·注: “丙 丁, 皆火也。” 4. 姓。 如漢代有丙吉。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【병】 셋째 천간 (방위=남방,오행=불) ; 셋째; 불 제물을 차려놓은 제삿상 위에 불을 밝혀 놓은 것을 본뜬 글자. 一부 4획 (총5획) [1] third [2] third of the celestial stems [3] another name for fire [4] [n] tail of a fish [5] a Chinese family name ヘイ·ひのえ 丙午丁未 (병오정미) 시속에 병오년과 정미년의 두 해를 액년이라 하여 재액이… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — bǐng (1) ㄅㄧㄥˇ (2) 天干的第三位, 用作顺序第三的代称。 (3) 火的代称(五行中 丙 、 丁 属火): 付~(把信件等烧掉)。 (4) 郑码: ALOD, U: 4E19, GBK: B1FB (5) 笔画数: 5, 部首: 一, 笔顺编号: 12534 …   International standard chinese characters dictionary

 • — <爾>  儞  獮  彌  獼  瀰  禰  嬭  濔  薾  籋  丙  昞  怲  寎  柄  炳  病  昺  <两> …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • — 병 남녁 5 strokes 튼입구+한일+사람인 …   Korean dictionary

 • 丙鑒 — (丙鑒, 丙鉴) 明察。 丙, 通“ ”。 清 尹會一 《上東軒先生》書之五: “抱此區區, 亦有不能已於言者, 伏惟丙鑒。” 清 黃六鴻 《福惠全書‧升遷‧迎東兗李道臺》: “仰祈丙鑒, 無任寅恭。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 丙鉴 — (丙鑒, 丙鉴) 明察。 丙, 通“ ”。 清 尹會一 《上東軒先生》書之五: “抱此區區, 亦有不能已於言者, 伏惟丙鑒。” 清 黃六鴻 《福惠全書‧升遷‧迎東兗李道臺》: “仰祈丙鑒, 無任寅恭。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 丙魏 — 丙吉 、 魏相 的並稱。 兩人均為 漢宣帝 時丞相, 以知大體、為政寬平名重當時。 《漢書‧丙吉魏相傳贊》: “ 孝宣 中興, 丙 魏 有聲。” 宋 宋祁 《將到都先獻樞密太尉相公》詩: “今日謀獻須 丙 魏 , 他年賓客但 鄒枚 。” 清 高其倬 《薊州新城》詩: “且復命 丙 魏 , 不啻求 韓 彭 。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.